Splošni pogoji poslovanja

 1. AVTORSKE PRAVICE:

Vsa objavljena vsebina na spletni stran www.fotoin.si , vključno s fotografijami je last podjetja AMIK D.O.O. in je avtorsko zaščitena. Vsakršno kopiranje in objavljanje teh del v komercialne ali privatne namene je prepovedana in se bo kazensko in odškodninsko preganjalo po slovenski in mednarodni zakonodaji.

 1. DOGOVOR ZA FOTOGRAFIRANJE:

Dogovor glede fotografiranja lahko poteka preko navedenih kontaktov: Facebook sporočil, preko e-maila, preko telefona ali osebno. Termin se določi glede na časovno razpoložljivost. Termin je možno odpovedati 3 dni prej. Z rezervacijo potrjujete, da ste si ogledali fotografije na spletni strani in ste seznanjen s ponudbo oziroma cenikom. Fotograf si pridržuje pravico, da datum fotografiranja prestavi zaradi bolezni, slabega vremena ali drugih nepredvidljivih dogodkov.

Odpoved termina s strani naročnika je lahko le zaradi bolezni ali službene zadržanosti. V kolikor zaradi odpovedi nastanejo stroški pri podjetju AMIK D.O.O. jih mora poravnati naročnik. Termin se lahko odpove največ 24 ur pred fotografiranjem. Odpoved termina fotografiranja s strani fotografa je v primeru nepredviljivih dogodkov: bolezen ai všja sila. V te primer do naročnika nima nobenih obveznosti. Pri fotografiranju nas terenu, v primeru slabe vremenske napovedi, ki ni primerno za fotografiranje lahko fotograf odpove termin fotografiranja vsaj 3 ure pred dogovorjenim terminom.

 1. PLAČILO:

Naročnik mora plačilo blaga in storitev izvesti najkasneje do valute plačila navedenem na računu oz do prejetja fotografij v digitalni ali tiskani obliki.  V nasprotnem primeru fotografij oz izdelkov ne prejme. Poslujemo izključno negotovinsko. Plačila so možna samo z nakazilom na TRR podjetja navedenem na računu. Za opravljeno storitev in prejeto blago naročnik prejme račun podjetja AMIK D.O.O.

 1. DOSTAVA KONČNIH IZDELKOV:

Fotografije v digitalni obliki na prenosnem mediju naročnik dobi po pošti. Rok za dobavo in izročitev je variabilen. Znan je pred izvedbo fotografiranja, in se individualno uskladi z naročnikom. Za prekoračitev rokov v primeru višje sile ali nenadne bolezni fotograf ne odgovarja. Z oddajo naročila se strinjate, da ste v celoti prebrali in razumeli opise produktov, kot so navedeni na spletni strani in v ceniku.

 1. NEIZVRŠITEV NAROČILA:

Če fotograf ne more izvršiti naročene storitve zaradi  nepredvidljivih dogodkov, na katere se ne da vplivati (višja sila) ali zaradi fotografove nenadne bolezni, do naročnika nima nobene obveze. V primeru okvare in kraje fotografske opreme fotograf ni odgovoren za nastalo škodo.

 1. CENIK:

Cenik objavljen na spletni strain https://www.fotoin.si/cenik/ velja od 01.01.2018. Cene se lahko kadarkoli spremenijo, brez predhodnega obvestila. Cene ne vsebujejo DDV, saj podjetje ni DDV zavezanec. Za opravljeno storitev naročnik prejme račun, ki ga mora poravnati v 8 dneh oz na valuto navedeno na računu. Dokler račun ni plačan naročnik ne more prejeti fotografij.

 1. ARHIV ORIGINALOV:

Fotoin.si ne zagotavlja hrambo fotografij v arhivu.  Ne odgovarjamo za izgubo podatkov. Ampak lahko izvirne fotografije vašega naročila shranjujemo v roku 6 mesecev. Cena takšnega shranjevanja je po dogovoru.

 1. NESOGLASJE:

Fotograf in naročnik se dogovorita, da bosta reševala vse spore, ki bi nastali iz njunega naročniškega razmerja, sporazumno. Če se rešitev morebitnega spora ne doseže sporazumno, urejata sporne zadeve preko pristojnega sodišča.

 1. SLOG OBDELAVE IN IZBOR FOTOGRAFIJ

Pritožbe na izgled končnega izdelka niso možne. Vsaka fotografija je rezultat trenutnega umetniškega navdiha fotografa. Izbor najlepših fotografij in njihova obdelava je predmet naše  umetniškega navdiha, zato reklamacije niso možne. RAW ali neobdelanih datotek ne izdajamo, saj se ne smatrajo za dokončan izdelek. Dodatna obdelava se plača posebej (5,00 €/fotografijo). Slog obdelave fotografije je lahko različen med naročniki, saj je odvisen od okolja, vremena in oseb. Naročnik samostojno izbere določeno število fotografij, ki jih on bo prejel. V primeru dodatnih fotografij na željo naročnika se le-te doplačajo.

 1. UPORABA FOTOGRAFIJ S STRANI FOTOGRAFA

Vse fotografije so last podjetja AMIK D.O.O.. Fotografije, na katerih so prepoznavni ljudje, se uporabljajo za objavo na družbenih omrežjih, na spletni strani ali za druge promocijske namene, z dovoljenjem naročnika. Le-to potrdi s podpisom na posebnem obrazcu. Za otroke, mlajše od 18. let starosti, to dovoljenje lahko podpišejo starši.

 1. POPUSTI:

Popusti se ne seštevajo. Popust ne velja za akcijske cene. Popust velja le za ceno paketnega fotografiranja in ne za ostale storitve. (prevoz, fotografije, darilne bone in dodatna naročila, razen ob določenih akcijah).

 1. AVTORSTVO:

Fotograf je edini avtor in lastnik vseh pravic nad fotografijo. Objava fotografij s strani naročnika, na kakršnekoli način ali v kateremkoli javnem mediju (tiskani mediji, javni prostori, spletne vsebine, socialna omrežja, ipd.) je dovoljenja le z omembo avtorja.

 1. PREVOZ:

Potni stroški se obračunajo po veljavnem ceniku za vsak kilometer oddaljenosti iz sedeža podjetja: Ljubljana. Vsak kilometer se zaračuna z 0,37 EUR.